Hoe self storage Nederland helpt duurzamer te maken

Hoe self storage Nederland helpt duurzamer te maken

     

Geschreven door
Maajidahs
Geschreven op
19-03-2024

In Nederland staan we voor unieke uitdagingen. Een van de meest prangende problemen in ons dichtbevolkte land, is de groeiende behoefte aan ruimte. Daarnaast is sustainability en het aanpakken van klimaatverandering natuurlijk nog steeds een hot topic.

 
Dit leidt tot een toenemende vraag naar innovatieve oplossingen, waarbij self storage zich heeft ontpopt als een belangrijke speler in het aanpakken van deze kwesties.

 
Wij kijken naar de slimme manieren waarop opslagfaciliteiten zoals 1BOX Self Storage duurzaamheid in Nederland bevorderen. We ontdekken hoe dit niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voordelen oplevert voor klanten en er een win-winsituatie ontstaat voor iedereen.

 

De positieve impact van milieuvriendelijke self storage in Nederland

Of het nu gaat om milieuvriendelijke bouwmaterialen en energie-gebruik, het bevorderen van minimalisme of groene initiatieven, self storage heeft een positieve impact op het milieu en draagt op verschillende manieren haar steentje bij aan de duurzaamheid in Nederland.

 

 

Herbestemming van bestaande gebouwen

an existing building is reused as a 1BOX storage facility

 

Een van de meest positieve duurzaamheidsaspecten van self storage is het herbestemmen van bestaande gebouwen. In plaats van nieuwe constructies op te zetten, wat vaak gepaard gaat met aanzienlijke milieubelasting, passen we bij 1BOX bestaande panden aan voor onze opslaglocaties. In de verbouwing proberen we zoveel mogelijk van de bestaande materialen te recyclen en te hergebruiken waar dat kan.

 

Deze conversies verminderen niet alleen de ecologische voetafdruk van nieuwe bouwprojecten, maar leveren—dankzij de snelheid van uitvoering en het lagere planningsrisico— ook een tijdsbesparing op van 12 tot 18 maanden in vergelijking met de ontwikkeling van nieuwe gebouwen.

 

 

Efficiënt ruimtegebruik

Hoe groter het pand, hoe meer energie er nodig is om het draaiende te houden, wat weer leidt tot energieverspilling en hogere kosten. Self storage biedt een praktische oplossing in het beheren of zelfs verkleinen van de benodigde (bedrijfs)ruimte.

 

Het kernprincipe van milieuvriendelijke self storage is efficiënt gebruikmaken van beschikbare ruimte. In plaats van onnodig uit te breiden, kunnen duurzame bedrijven en particulieren ervoor kiezen om hun inboedel, archief of voorraad op te slaan in onze self storage units. 

 

Deze aanpak heeft meerdere voordelen voor het milieu:

 

Ten eerste vermindert het de behoefte aan de bouw van nieuwe gebouwen of de uitbreiding van bestaande panden. Hierdoor blijft waardevolle natuur behouden en wordt de druk op landgebruik verminderd.

 

Ten tweede minimaliseert milieuvriendelijke self storage het energieverbruik dat gepaard gaat met het verwarmen, koelen en onderhouden van grote panden. De compactere opslagruimtes zijn energiezuiniger en dragen bovendien bij aan lagere operationele kosten.

 

 

Bevorderen van minimalisme

We kunnen alles wat we willen direct kopen, waardoor we misschien spullen die we eerder weg hebben gedaan omdat ze niet goed waren opgeslagen, weer opnieuw aanschaffen. Door je bezittingen op te slaan in een veilige opslagruimte, voorkom je verspilling en/of beschadiging en zorg je ervoor dat je ze snel binnen handbereik hebt wanneer je ze nodig hebt.

 

Het self storage model bevordert zo indirect een cultuur van minimalisme. Als je kiest voor self storage, moet je immers door je spullen gaan en weloverwogen beslissingen nemen over welke items werkelijk essentieel zijn. Overbodige bezittingen worden daarna opgeslagen (of verkocht of gedoneerd).

 

Deze verschuiving naar minimalisme heeft niet alleen invloed op de vraag naar nieuwe producten, maar vermindert ook de totale consumptie. Hierdoor is er weer minder behoefte aan de winning van grondstoffen, productieprocessen en het transport van goederen, wat allemaal positieve milieueffecten met zich meebrengt.

 

 

Ondersteuning van kleinschalig wonen

Self storage is tevens een creatief antwoord op de woningnood. Deze crisis komt immers voort uit een gebrek aan ruimte.

 

Mensen en hun behoeften groeien. Gezinnen met opgroeiende kinderen hebben steeds meer ruimte nodig, maar verhuizen naar een groter huis is niet altijd haalbaar. Bovendien is het vaak slechts tijdelijk nodig totdat kinderen uit huis gaan.

 

Tijdelijke opslag van spullen biedt dan een praktisch alternatief, waardoor gezinnen in hun huidige huis kunnen blijven wonen.

 

 

Bevorderen van hybride (thuis)werkmodellen

Self storage sluit verder goed aan bij de trend van (deels) thuiswerken. De corona pandemie heeft geleid tot het normaliseren van huiselijke werkplekken en hybride werken is nu bijna de standaard.

 

Werknemers hoeven dus lang niet elke dag meer naar kantoor af te reizen. Dit vermindert de frequentie van woon-werkverkeer aanzienlijk. Minder mensen die elke dag met de auto, bus of trein reizen, betekent minder uitstoot van broeikasgassen.

 

Duurzame bedrijven kunnen hun kantoorruimte efficiënter gebruiken in een hybride model. Dit kan betekenen dat ze minder ruimte nodig hebben en misschien zelfs naar een kleinere ruimte kunnen verhuizen. Dit leidt ook weer tot een vermindering van de energie-behoefte voor verwarming, verlichting en koeling.

 

Self storage helpt bij het creëren van efficiënte (thuis)werkplekken zonder de noodzaak voor extra kantoorruimte. Het biedt een veilige plek voor de zakelijke opslag van documenten, apparatuur of andere werkmaterialen die niet dagelijks nodig zijn, maar wel makkelijk toegankelijk moeten blijven. 

 

 

Lange termijn landgebruik en stedelijke planning

A group of people plant a tree to offset CO2.

 

De integratie van self storage in stedelijke gebieden kan vragen oproepen over landgebruik en stedelijke ruimte. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de self storage faciliteiten niet ten koste gaan van essentiële stedelijke functies zoals woningbouw of groenvoorzieningen.

 

Een van de duurzame initiatieven van 1BOX is daarom een bomenplant project. Voor elke vierkante meter opslagruimte die wij beheren, transformeren we een gelijkwaardig oppervlak in natuur door daar bomen en planten te laten groeien. 

 

In regio's waar er mogelijkheden zijn voor het toevoegen van groenvoorzieningen, onderzoeken we de optimale keuzes voor het planten van nieuw groen. In samenwerking met lokale bewoners en organisaties kiezen we geschikte boomsoorten uit, die passen bij de lokale bodemgesteldheid.

 

Zo maximaliseren we de hoeveelheid CO2 die we uit de atmosfeer halen en verrijken tegelijkertijd de biodiversiteit. Door de handen ineen te slaan met de lokale gemeenschap verhogen we daarnaast niet alleen het bewustzijn over klimaatverandering, maar garanderen we ook dat de bomen op de meest geschikte locaties geplant worden.

 

 

Vooruitkijkend: 1BOX duurzame initiatieven 

completely climate-neutral facility from 1BOX.

Bij 1BOX lopen we voorop in het bevorderen van sustainability in Nederland dankzij onze diverse groene initiatieven. We waren bijvoorbeeld het eerste self storage bedrijf in Nederland dat volledig CO2 neutraal opereert.

 

We zetten ons actief in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en richten ons op het minimaliseren van onze impact op het milieu en de samenleving. Dit bevat zaken als: 

 

  • - Het gebruik van energiezuinige oplossingen zoals: LED-verlichting in al onze vestigingen.
  • - De verwarming pas aan te zetten als de temperatuur onder de 8 graden komt.
  • - De aanleg van het 1BOX bos om CO2-uitstoot te compenseren.
  • - Oude gebruikte gebouwen en materialen te recyclen en hergebruiken voor duurzame locaties

 

In de toekomst willen we een leidende rol blijven spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in Nederland. Natuurlijk gaan we door met onze huidige projecten, maar we leggen de lat graag steeds een stukje hoger. 

 

Zo willen we in 2025 volledig papierloos zijn en werken we er naartoe vanaf 2030 volledig energieneutraal te opereren. Door alleen nog gebruik te maken van hernieuwbare energie, zullen we niet alleen onze operationele kosten verminderen, maar ook het energieverbruik van onze self storage faciliteiten en maken we een significante stap in de richting van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

 

We delen onze groene initiatieven uitgebreid met anderen en benadrukken zo het belang van duurzaam ondernemen en hoe deze een positieve invloed hebben op het milieu in Nederland. Het dient hopelijk ook als inspiratiebron voor andere bedrijven om milieuvriendelijk te gaan ondernemen.

 

Voor meer informatie over de duurzaamheidsinitiatieven van 1BOX ga je naar https://www.1box.nl/csr-page/.